Phòng khám cho phòng khám Ycao Hà Nội

đăng 20:22 13 thg 11, 2011 bởi Mr Thắng

Với nhu cầu ứng dụng phần mềm quản lý phòng khám vào công tác quản lý, ngày 18 thang 05 năm 2011 Nanosoft đã chính thức ký hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý phòng khám cho Phòng khám Ycao - Hà Nội...

 

     Trong ngày ký kết, giám đốc Phòng khám là Đại tá, bác sỹ Phạm Đình Công rất vui mừng vì bây giờ đã ứng dụng được CNTT phục vụ cho công tác quản lý của mình...

 

   Mặc dù quy mô phòng khám chưa thật lớn... tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT vào quản lý sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều công sức con người bỏ ra hàng ngày cộng sổ, ghi chú, tổng hợp doanh thu, báo cáo...

(NANOSOFT đưa tin)

Comments