Hỗ trợ sau bán hàng

Bảo hành sản phẩm
Theo quy định, Nanosoft bảo hành 12 tháng trên tất cả dòng sản phẩm. Trong thời gian bảo hành sản phẩm nếu có gì vướng mắc, sửa đổi...Nanosoft tiếp tục hỗ trợ đảm tính thông suốt của phần mềm.

Bảo trì sản phẩm
Theo quy định Nanosoft bảo trì sản phẩm là không quá 20%/01 năm (mức phần % do hai bên thương thảo và tùy theo từng dòng sản phẩm của công ty).

Hỗ trợ khắc phục sự cố
Trong bất kỳ thời gian nào khách hàng đều được hỗ trợ khắc phục sự cố, thời gian hỗ trợ 24/7
Comments