Phòng khám đa khoa


Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa
Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa
(NANO-Clinic 3.0)  

         Đây là một phần mềm quy chuẩn về nghiệp vụ, chỉ dành cho các phòng khám quy mô lớn, áp dụng theo quy trình từ khâu Tiếp nhận -> Khám bệnh -> Cận lâm sàng, lâm sàng -> Duyệt BHYT -> Kê đơn-> Xuất thuốc -> Ra viện. Với mỗi bộ phận, phòng khám được bố trí đầy đủ các máy để có thể nhập liệu theo một quy trình định trước.
Thông tin chi tiết sản phẩm ==> Kích đây!
Phần mềm quản lý phòng khám vừa và nhỏ
(NANO-Clinic 4.1: Basic)
        
        Với nhu cầu quản lý phòng khám quy mô vừa và nhỏ, những khách hàng chỉ quan tâm phần mềm quản lý: Thông tin bệnh nhân, các dịch vụ khám bệnh, thông kê tài chính, và quản lý dược có thể sử dụng phiên bản này vửa nhỏ gọn, dễ sử dụng và tiếp kiệm chi phí.