Làm thế nào để "Thiết lập phòng khám", khi chương trình báo lỗi "Bạn chưa thiết lập phòng khám"

đăng 08:51 14 thg 11, 2011 bởi Mr Thắng

Khi chươngtrình thông báo lỗi "Bạn chương thiết lập phòng khám", cách làm như sau:

Bước 1Kích chọn Menu “Hệ thống” à Chọn “Cấu hình phòng khám” -> Hệ thống mở lên Form “Thiết lập hệ thống” 

Bước 2: Chọn một Phòng khám mặc định,  Kích “Lưu”, để lưu lại cấu hình

Bước 3Tắt chương trình,  Khởi động đăng nhập lại-->   Kết thúc.

Comments