Tại sao tôi không đăng nhập vào chương trình phần mềm NANO-Clinic 4.1: Basic???

đăng 08:52 14 thg 11, 2011 bởi Mr Thắng   [ đã cập nhật 08:53 14 thg 11, 2011 ]

Trả lời:

Sau khi cài đặt thành công, bạn hãy đăng nhập chương trình với tài khoản mặc định:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu : nanosoft

Trường hợp bạn vẫn không đăng nhập được vào chương trình, nguyên nhân như vậy là do bạn chưa tạo được Database cho chương trình. Bạn hãy làm theo các bước sau:

- Sau khi đăng nhập 03 lần, chương trình vẫn báo sai mật khẩu. Hệ thống tự động mở lên Form thiết lập Database.

- Bạn lần lượt kích nút 1-> Nút 2 -> Nút 3:

+ Nút 1: Kiểm tra kết nối, nếu thanh công nút 2 và nút 3 sẽ được sáng lên.

+ Nút 2: Tạo Database

+ Nút 3: Lấy lại Database

- Sau khi kết thúc cả 3 bước thành công, bạn đăng nhậo lại bằng tài khoản trên

Comments