Ứng dụng công nghệ

Giải pháp 1: NANO-Clinic với mô hình Client/Server

Mô tả: 
Dữ liệu phần mềm được đặt trên một máy chủ(server), các máy trạm(Client) sẽ được cài chương trình NANO-Clinic, tất cả kết nối với nhau qua mạng LAN, WAN,..
 Giải pháp 2: NANO-Clinic trên nền điện toán đám mây

Mô tả: 
Toàn bộ chương trình và dữ liệu sẽ đặt trên một Server web, các máy trạm truy cập sử dụng chương trình qua các trình duyệt Chrome, Firefox, IE,...

Comments