Thông tư 05/2016/TT-BYT siết chặt việc kê đơn thuốc điều trị

đăng 19:12 20 thg 6, 2016 bởi NANOSOFT jsc

Kể từ ngày 1/5/2016, các y bác sỹ sẽ phải cẩn trọng trong việc kê đơn thuốc. Không được kê thực phẩm chức năng, mỹ phẩm trong đơn thuốc của người bệnh.

 

Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân. Ngoại trừ các trường hợp sau đây:

- Kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc kết hợp thuốc y học cổ truyền với thuốc tân dược;

- Kê đơn thuốc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện dạng thuốc thay thế.

Việc kê đơn thuốc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Chỉ được kê đơn thuốc khi đã có kết quả khám, chữa bệnh;

- Việc kê đơn thuốc phù hợp với chuẩn đoán bệnh, mức độ bệnh;

- Lượng thuốc được kê phải thực hiện theo Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế;

- Không được kê đơn thuốc thành phần dạng phối hợp chứa chất gây nghiện, chất tâm thần hoặc tiền chất không thuộc Danh mục cho phép của Bộ Y tế;

- Không kê vào đơn thuốc các chất không nhằm mục đích chữa bệnh, chất chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm.

Đồng thời, việc kê đơn thuốc phải đáp ứng các điều kiện hình thức kê đơn, các yêu cầu chung đối với nội dung kê đơn theo Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư 05/2016/TT-BYT cũng quy định cụ thể về kê đơn thuốc gây nghiện, kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thu hoặc người bệnh AIDS, kê đơn thuốc của cơ sở khám chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin.

Thời hạn đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc tối đa là 05 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc theo quy định tại Điều 11 Thông tư 05.

Thông tư 05/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

Comments