Nanosoft triển khai phần mềm quản lý phòng khám cho Công ty cổ phần dịch vụ y tế Bảo An

     Nanosoft chuyển giao Phần mềm quản lý phòng khám cho Phòng khám sản phụ khoa Bảo An

      Phòng khám sản phụ khoa Bảo an đã lựa chọn Phần mềm phòng khám NANO-Clinic 3.0 với những ưu điểm như dễ cài đặt, sử dụng, ổn định, giá thành phù hợp ...

      Phần mềm NANO-Clinic 3.0 đã được triển khai thành công tại nhiều phòng khám, mang lại nhiều tiện ích trong công tác quản lý phòng khám.

Comments